Võrumaal avati 01.09.2021 kaks uut liini (206 ja 207)

Võrumaale lisati  01.09.2021 kaks uut liini 206 – Parksepa – Võru – Veskisalu – Autobussijaam ja 207 – Kesklinn – Kose – Veskisalu, mõlema liini puhul on lisatud tavapärane sõiduplaan ja teetöödest mõjutatud sõiduplaan.

 

LIIN 206

Väljumise kellaaegTavapärane LIIN 206 sõiduplaanVabaduse ja Jaama tänava sulgemistest mõjutatud sõiduplaan
05:10PARKSEPAPARKSEPA
05:11LAPILAPI
05:13ÕNNEÕNNE
05:14AIAAIA
05:15VÄIMELAVÄIMELA
05:16VÄIMELA TEEVÄIMELA TEE
05:17TEPPOTEPPO
05:18LOOSULOOSU
05:19KIRUMPÄÄKIRUMPÄÄ
05:20LINNUSELINNUSE
05:22PÄRNAPÄRNA
05:23TELLISETEHASTELLISETEHAS
05:24KATARIINAKATARIINA
05:25KESKLINN
05:26MAXIMAAUTOBUSSIJAAM
05:27POSTIMAJAPOSTIMAJA
05:28VILJAVILJA
05:29AUTOBAASAUTOBAAS
05:29WERMOWERMO
05:30KORELIKORELI
05:31TURUTURU
05:32KAUBAMAJA
05:33LUHASOO
05:34KEK
05:35KAUBABAAS
05:36RAUDTEEJAAM
05:36AIDA
05:37SOO RISTMIKSOO
05:38KALMISTUKALMISTU
05:39KAITSEVÄEKAITSEVÄE
05:40NAFTABAASNAFTABAAS
05:41KOSEKOSE
05:42VALGJÄRVEVALGJÄRVE
05:43AIANDIAIANDI
05:45VESKISALUVESKISALU
05:48KIREPIKIREPI
05:49AIANDIAIANDI
05:50VALGJÄRVEVALGJÄRVE
05:51KOSEKOSE
05:52NAFTABAASNAFTABAAS
05:53KAITSEVÄEKAITSEVÄE
05:54SOOSOO
05:55MARKETMARKET
05:56TURUTURU
05:57PAJUPAJU
05:58KESKLINNKESKLINN
05:59MAXIMA
06:00AUTOBUSSIJAAMAUTOBUSSIJAAM

 

LIIN 207

Väljumise kellaaegTavapärane LIIN 207 sõiduplaanVabaduse tänava sulgemisest mõjutatud sõiduplaan
13:55KESKLINNKESKLINN
13:56MAXIMAAUTOBUSSIJAAM
13:57POSTIMAJAPOSTIMAJA
13:58VILJAVILJA
13:59AUTOBAASAUTOBAAS
13:59WERMOWERMO
14:00KORELIKORELI
14:01TURUTURU
14:02SOOSOO
14:03KALMISTUKALMISTU
14:04KAITSEVÄEKAITSEVÄE
14:05NAFTABAASNAFTABAAS
14:06KOSEKOSE
14:07VALGJÄRVEVALGJÄRVE
14:08AIANDIAIANDI
14:11VESKISALUVESKISALU

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.