Projektid

Projekti nimetus:                             Piiriüleste bussiliinide taastamine

Projekti ametlik nimetus:              Restoration of cross-border public transport connections

Projekti nimetuse akronüüm:       ROCC

Projekti ID:                                        EE-LV00074

Projekti rahastamine:                     Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF)

Interreg VI-A Eesti-Läti programm 2021-2027

Prioriteetne suund: Rohkem koostööd tegevaid piiriüleseid piirkondi ja ühiste teenuste arendamine

Programmi korraldusasutus:         Riigi Tugiteenuste Keskus

Projekti partnerid:

Eestist: MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (juhtpartner), MTÜ Viljandimaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus

Lätist:    Vidzemes planeerimisregioon (Vidzemes plānošanas reģions)

 

Projekti kogumaksumus:                375 000 eurot

ERDF toetus:                                     300 000 eurot

Partnerite omafinantseering:         75 000 eurot

Projekti alguse ja lõpuaeg:           15.11.2023 – 14.11.2025

Projekti eesmärk:

 

Vähendada ääremaastumise kahjulikke mõjusid ning soodustada ühistranspordi kasutamist ja sellele ligipääsetavust. Luua Eesti-Läti piiriülese avaliku bussiliiniveo jätkusuutlikuks korraldamiseks ühine strateegia ja tegevuskava ning kaks toimivat korraldusmudelit kohalike omavalitsuste ja riikide tasemel. Katselistelt bussiliinidelt saadud praktilise kogemuse ja sõitjate tagasiside alusel töötada välja nõudlusele vastavad sõiduplaanid.

 

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti esimeses ja teises etapis koostavad partnerid piiriüleste bussiliinide taastamiseks ja edasiseks toimimiseks strateegia ja tegevuskava ning kooskõlastavad need mõlema riigi ametiasutustega.

Kolmandas etapis koostatakse ja esitatakse ametiasutustele kinnitamiseks esialgsed Võru – Aluksne, Valga – Valka, Viljandi – Valmiera, Kilingi-Nõmme – Valmiera ja Ikla – Salacgriva (Limbaži) katseliste bussiliinide sõiduplaanid.

Neljandas etapis kogutakse ja analüüsitakse 12 kuu jooksul nimetatud katseliste bussiliinide kasutusandmeid ning koostatakse optimaalsed sõiduplaanid.

Projekti viimases etapis valmivad lõplikud koostöömudelid piiriüleste bussiliinide ühiseks korraldamiseks, rahastamiseks, piletimüügi teostamiseks jms pärast projekti lõppu.

Lisainformatsioon:

Link programmi kodulehele https://estlat.eu/

Külliki Kübar

projektijuht, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

Telefon: +372 517 6763      e-post: kylliki@pytk.ee

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.