Sotsiaaltransport

Alates 15.septembrist 2022 saab Põlva ja Võru maakonnas kasutada sotsiaaltranspordi teenust, mida korraldab Kagu Ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab OÜ Merling Reisid.

Sotsiaaltranspordi klientideks on need Põlva-ja Võrumaa elanikud, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud  kohalik omavalitsus. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse tööpäeviti kella 05:30 – 22:00.

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine.

Teenust osutatakse vastavalt kohandatud sõidukitega, mis on võimelised vedama nii ratastoolis kui ka kanderaamis reisivaid kliente. Sõidukid on vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: mistahes liikumisraskusega kliendi aitamine kodust mistahes korruselt sõidukini ja sihtkoha välisukseni või vastupidi.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Sõidu tellimine

Sõit tuleb tellida kohe sõiduvajaduse ilmnemisel, kuid mitte vähem kui 2 tööpäeva ette, see annab kliendile õiguse saada teenust talle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saav teenusepakkuja tellimuse täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Sotsiaaltöötajale tuleb anda täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, alguspunkt ja sihtpunkt, mis kell, sõidu eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt. vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Kui omavalitsus on teie abivajaduse juba hindanud ning omistanud teile ka perioodi või kordade arvul põhineva sõiduõiguse on võimalik sõite tellida ka aadressilt: https://tellikagu.pilet.ee/et/home

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita dispetšerit esimesel võimalusel sulle sobival viisil – kas helistades (58552755) või saates e-kirja tellimus@ytk.ee.  Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine

Sotsiaaltranspordi dispetšeril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

 

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu“ . Tasu on veootsa põhine

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas – 5 eurot

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) – 10 eurot

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis                      – 30 eurot

Saatja sõidab kliendiga TASUTA

 

Tasumise viisid

Tasuda saab nii sularahas kui pangakaardiga.

Juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud?

Juhul, kui klient on leppinud kokku tagasisõidu kellaja, kuid mingil põhjusel ei jõua kokkulepitud kohta, siis tuleb kliendil sellest anda teada autojuhile ja edastada info hilinemise kohta ja tõenäoline kellaaeg, kui jõutakse kokkulepitud kohta kohale. Selleks, et vajaliku info vahetus toimuks, peab klient küsima autojuhilt tema telefoninumbri.

 

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.