Sotsiaaltransport

Alates 14.septembrist 2020 saab kasutada Põlva ja Võru maakonnas sotsiaaltranspordi teenust, mida korraldab Kagu Ühistranspordikeskus. Veoteenust teostab OÜ Abuss.

Teenust osutatakse  Sotsiaalministeeriumi ja Kagu ÜTK vahel sõlmitud lepingu alusel.  Lepingu, aluseks on „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“ toetuse andmise tingimused ja teenust finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondist ja kohalike omavalitsuste eelarvevahenditest.

Sotsiaaltranspordi klientideks on kõik  Põlva-ja Võrumaa elanikud, kes oma tervisliku erivajaduse tõttu  ei saa kasutada ühistransporti, ning kelle abivajaduse on hinnanud  kohalik omavalitsus.

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine.

Teenust osutab kokku 5 vastavalt kohandatud sõidukit, millest neli on võimelised vedama muuhulgas ka ratastoolis kliente. Üks sõiduk on kohandatud lamava reisija vedamiseks ehk on loodud tingimused raamiga transpordi osutamiseks. Sõidukid on  vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: kliendi aitamine mistahes liikumisvõimest liikumisel kodust, haiglaruumist vm avaliku teenuse hoonesisesest ruumist mistahes korruselt sõidukini või vastupidi.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Sõit telli vähemalt 2 tööpäeva ette, see annab sulle õiguse teenust saada sulle vajalikul ajal. Muudel juhtudel saame tellimust täita ainult vabade sõidukite olemasolul.

Anna operaatorile täpne info oma sõidust – mis kuupäeval, kuhu, mis kell, mis eesmärk, kas kaasa tuleb ka saatja, kas on täiendavaid vajadusi (nt. vajadus kasutada tõstjaid, kandetooli, kanderaamimadratsit, trepironijat, oma või vedaja ratastooli vms), kas sul on pagas.

Sõidu tühistamine

Sõidutellimuse tühistamise vajadusest teavita operaatorit esimesel võimalusel sulle sobival viisil – helistades, saates e-kirja või sõnumi.  Kui sõidu tühistamise teade saabub vähem kui 10 tundi sõidu planeeritud algusajast, võib sellega kaasneda kohustus tasuda ära jäänud sõidu eest samades tariifides, mis tulnuks tasuda sõidu korral.

Sõitmine

Vajalikke sõite tehakse ööpäevaringselt Eesti Vabariigi territooriumil

Operaatoril on õigus klientide sõite ühildada, seetõttu võib ta pakkuda kuni 1 tund varasemat kohalejõudmise aega ja /või hilisemat tagasisõiduaega võrreldes kliendi poolt soovituga. Sõidu marsruut võib pikeneda seoses teiste klientide teenindamisega.

Juhul, kui tagasisõidu aega ei ole võimalik sõidu tellimise ajal prognoosida, siis tagasisõidu ootega on kuni 1 tund.

Sõidukeid on kahesuguseid:

  • sõidukid, milles on lisaks juhile veel neli istekohta ja pagasiruum. Üks nendest kohtadest on sobiv ratastoolis istuvale sõitjale.
  • sõidukid, mis osutavad raamitransport ehk lamava inimese vedu.

Palju teenus maksab?

Kliendil tuleb tasuda sõidu eest sõidukisse sisenemisel  ühekordne „sisenemistasu“ . Tasu kehtib sõidule kodus avaliku teenuseni ja tagasi sama päeva sees.

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas, s.o Põlva ja/või Võru maakonnas – 3 eurot

Sõit Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakond (Valga- ja Tartumaa) – 8 eurot

Sõit mujale väljapoole eelmainitud piirkondi Eesti Vabariigis                      – 20 eurot

Saatja sõidab kliendiga TASUTA

 

Tasumise viisid

Projekti käivitumisel algetapil saab sõidu eest tasuda vaid sularahas.  IT lahendus välja töötamisel, selle valmides on võimalik kasutada  „ ühiskaarti“ ning kasutatavad  on ka muud elektroonilised makseliigid.

Milline näeb välja sõiduk, mis sulle teenust osutab?

Juhul, kui tagasisõit viibib või kõik ei suju nii nagu eelnevalt kokku lepitud?

Kui sa oled kokku leppinud oma tagasisõidu ja sa ei jõua kokkulepitud kohta, siis helista juhile, kes sind ootab. Räägi talle kus sa asud, miks viibid ja kui kaua umbes sul aega veel läheb.

Alati on hea teada juhi telefoni numbrit. Küsi see temalt.

 

Uudised:
23.05.2019  Kagu-Eestis seotakse sotsiaaltransport tavatranspordiga

29.05.2019 Kagu-Eestis plaanitakse sotsiaaltransport siduda tavatranspordiga

18.05.2020 Sotsiaaltransporditeenuse osutaja ja IT- lahenduse leidmine

26.05.2020 Kagu-Eestis seotakse sotsiaaltransport tavatranspordiga

29.07.2020 Kagu Ühistranspordikeskus alustab sotsiaaltransporditeenuse osutamist

07.09.2020 Hea teada: Põlva ja Võru maakonnas käivitub sotsiaaltranspordi projekt

08.09.2020 Kagu-Eestis käivitub sotsiaaltranspordi projekt

15.03.2021 Abivajajate sõidutajad jõudsid üle tuhande piiri

14.07.2021 Väljaspool Eestitki huvi pakkuv lahendus võib täielikult muuta senist lähenemist ühistranspordile

25.10.2021 Sõitjate soovidest lähtuv bussiliiklus kogub tuure

 

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.