Võru lähiliinireform

Alates 1. juulist minnakse Võru linna ja selle lähipiirkonna liinidel üle uuele liinivõrgule. Suletakse liinid 1, 10, 11, 16 ja Võru vallaliin nr 3 ning nende asemel avatakse uued liinid 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109A ja 109B. Uuendusena on lisaks numbrile igale liinile omistatud kindel värvitoon, et hõlbustada uute liinide meeldejätmist. Liinid on sündinud aastase töö tulemusel. Liinivõrgu väljatöötamisse on panustanud Kagu Ühistranspordikeskuse logistikud, Võru linna ja valla esindajad, vedaja AS Hansa Bussiliinid esindaja ja Eesti Maaülikooli magistrant. Samuti on liinivõrgu kujundamisse panustanud sõitjad, kes tegid 150 kirjalikku ettepanekut, millest suurem osa on arvesse võetud. Nüüdseks on uue liinivõrgu liinid ning sõiduplaanid kinnitatud ja lõplikud ning nendega on võimalik tutvuda alljärgnevalt.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.