Täiendavad Võru linnalähipiirkonna ühendused alates 01.07.2020 (Kaubabaas, Mustjärve, Vanalinna-Kose)

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.