Pärlijõe silla sulgemine alates 01.06.2023

Alates 01.06.2023 kuni 31.08.2023 toimub riigiteel nr 25112 Rõuge – Vastse-Roosa km 6,049 asuva Pärlijõe silla ehitus. Sulgemine mõjutab liine 122B, 123A, 123B, 150A, 150B, 163 ja 182.

  • 122B – VÕRU – RÕUGE – KRABI – ANTSLA – NAVI – VÕRU – buss sõidab Üla-Rõuge peatusest Matsi peatusesse läbides peatuseid: Suure-Ruuga, Viitina, Suure-Ruuga, Üle-Rõuge, Hinu, Matsi, Suurekõrtsi, Rõuge tee, Haabsilla, Kangsti, Jaama. Vahele jäävad peatused: Linnase, Saarlasõ, Pärlijõe, Roobi, Listaku, Tikutaja, Kalda, Krabi, Pähni, Metstaga. Võrust ei ole võimalik Krabile sõita. Buss käib Viitinas ja võtab peale Võrru sõita soovijad. HAABSILLA peatuses (7:03) on võimalik ümber istuda liinile 123B, et sõita Võrru.
  • 123A – VÕRU – RÕUGE – KRABI – HINTSIKO– buss sõidab Üla-Rõuge peatusest Krabi peatusesse läbides peatuseid: Hinu, Matsi, Suurekõrtsi, Rõuge tee, Haabsilla, Kangsti. Vahele jäävad peatused: Linnase, Saarlasõ, Pärlijõe. Peatused: Sadramõtsa, Saki, Ristemäe, Roobi, Listaku, Tikutaja ja Kalda on nõudmisel. Bussil võib tekkida ümbersõidu tõttu hilinemine.
  • 123B – KRABI – HINTSIKO – RÕUGE – VÕRU – buss sõidab Roobi peatusest Käätso peatusesse läbides peatuseid: Ristemäe, Saki, Sadramõtsa, Kangsti, Haabsilla, Rõuge tee, Sänna-Mäe, Järvepalu, Ahitsa, Nursi, Lompka. Vahele jäävad peatused: Pärlijõe, Saarlasõ, Heibri tee, Viitina, Suure-Ruuga, Üla-Rõuge, Rõuge, Soe, Jugo, Kusma. HAABSILLA peatuses (7:03) on võimalik ümber istuda liinile 122B, et sõita Krabilt Matsi peatusesse või Antslasse.
  • 150A – VÕRU – URVASTE – ANTSLA – VARSTU – RÕUGE – VÕRU ja 150B – VÕRU – ANTSLA – VARSTU – RÕUGE – VÕRU – buss sõidab Krabilt Üla-Rõuge peatusesse läbides peatuseid: Pähni, Metstaga, Jaama, Kangsti, Haabsilla, Rõuge tee, Suurekõrtsi, Matsi, Hinu. Vahele jäävad peatused: Kalda, Tikutaja, Listaku, Roobi, Pärlijõe, Saarlasõ, Linnase. Bussil tekib hilinemine ja eeldatav Rõugesse jõudmise aeg on 9:19 ja Võrru 9:44.
  • 163 – ANTSLA – TSOORU – KRABI – RÕUGE – VÕRU – Buss sõidab Krabi peatusest Viitina peatusesse läbides peatuseid: Pähni, Metstaga, Jaama, Kangsti, Haabsilla, Rõuge tee, Suurekõrtsi, Matsi, Hinu, Üla-Rõuge, Suure-Ruuga. Vahele jäävad peatused: Kalda, Tikutaja, Listaku, Roobi, Pärlijõe, Saarlasõ, Heibri tee. Bussil tekib hilinemine ja eeldatav Viitinasse jõudmise aeg on 18:38 ja Võrru 19:06.
  • 182 – VÕRU – RÕUGE – KRABI – VARSTU – ANTSLA – NAVI – VÕRU – buss sõidab Üla-Rõuge peatusest Krabi peatusesse läbides peatuseid: Hinu, Matsi, Suurekõrtsi, Rõuge tee, Haabsilla, Kangsti. Vahele jäävad peatused: Linnase, Saarlasõ, Pärlijõe. Peatused: Sadramõtsa, Saki, Ristemäe, Roobi, Listaku, Tikutaja ja Kalda on nõudmisel. Bussil võib tekkida ümbersõidu tõttu hilinemine.

Ümbersõidust tingituna tuleb ette hilinemisi.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.