Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 01.05.2022

Riigieelarveliste vahendite sihtotstarbelise kasutamise ning reisijate vajadustele vastamise eesmärgil ajakohastatakse pidevalt liinivõrku. Eelnevast lähtuvalt on liinivõrgus tuvastatud vähest kasutust leidvad liiniosad ning teenuse jätkuva tagamise eesmärgil on rakendatud nõudeliinide põhimõtteid. Teenuse regulaarsuse huvides on liine ka liidetud.  Väga väikese ja kaootiliste kasutusega liinid sulgeti.

 • 2A – Verioramõisa ja Vahi peatuse vahemik muudeti teenindatavaks vaid nõudmisel ning kohendati Vilustest kuni Räpina bussijaamani peatustest väljumiste aegasid.
 • 2E – Sõiduplaanist võeti välja Saareküla peatus, juurde lisati Leevaku peatus ja Toolamaa peatus mis asub Tartu-Räpina-Värska maanteel
 • 3 – Liin alustab Aravu rahvamajast ja sõidab marsruudil ARAVU RAHVAMAJA – MEHIKOORMA – NAHA – RÄPINA, muudetud on ka väljumiste aegu
 • 4A – Liin ühendati liiniga 4B, liin sõidab marsruudil RÄPINA – LINTE -MEHIKOORMA – LINTE – RÄPINA
 • 5A – Mägiotsa ja Kureküla (7:20) teenindatakse vaid nõudmisel ning kohendati Keldrimäest kuni Räpina bussijaamani peatustest väljumiste aegasid
 • 5B – Liin suleti
 • 5D – Sõiduplaanist võeti välja Kalsa peatus ja korrigeeriti peatustest väljumiste aegu
 • 7A – Leevaku, Saareküla tee, Järveotsa, Saareküla, Kirikukingu teenindatakse nõudmisel, korrigeeriti kellaaegu.
 • 7B – Saareküla tee, Järveotsa, Saareküla, Kirikukingu teenindatakse nõudmisel, korrigeeriti kellaaegu.
 • 8A – Liin alustab Verioralt 8:45 ja sõidab marsruudil VERIORA – RUUSA – SAARE – NULGA – RÄPINA.
 • 8B – Liin kuni Ruusani, sõidab marsruudil RÄPINA – VERIORA – RUUSA
 • 10A – Liin alustab Beresjest ja Lüübnitsa on nõudmisel
 • 14 – Liin lõpetab Vilustes, sõites marsruudil KUNKSILLA – VASTSE-KOIOLA – VERIORAMÕISA – VILUSTE
 • 15C – Peale Veriorat (16:03) peatused (KULLAMÄE TEE, PAHTPÄÄ, KIRMSI, MÄNNISALU ja KASESALU) nõudmisel
 • 17A – Ojametsa ja Kuke peatused on nõudmisel ja korrigeeriti peatustest väljumiste aegu
 • 17B – Liin ei teeninda enam Hindu, Karilatsi, Leevijõe, Lammi peatusi ja nende asemel on peatused Simka, Valgemetsa tee ja Risti (Põlva – Reola tugimaanteel)
 • 18A – Liin ühendati liiniga 18B, liin sõidab marsruudil RÄPINA – VERIORA – VILUSTE – VERIORA – RÄPINA
 • 18B – Liin suleti
 • 19 – Liinil on nõudepeatused Ibaste ja Luha, korrigeeriti kellaaegu
 • 20B – Liin ühendati liiniga 20C.
 • 20F – Perilt Põlvasse nõudmisel
 • 22A – Liin sõidab kuni Ahjani (marsruudil VÕRU – PÕLVA – AHJA). Liinilt on võimalik Ahjal ümber istuda liinile 72F (18:08)
 • 22B – Liin alustab Leevaku peatusest ja korrigeeritud on ka väljumiste aegasid.
 • 24B – Liinil Vahi ja Verioramõisa peatused nõudmisel ja korrigeerisime kellaaegu, liin ei välju riigipühadel.
 • 24C – Liinil Vahi ja Verioramõisa peatused nõudmisel ja korrigeerisime kellaaegu, liin ei välju riigipühadel.
 • 24D – Liin sõidab igapäevaselt, Vahi ja Verioramõisa peatused on nõudmisel, korrigeeritud kellaaegasid
 • 24E– Liin suleti
 • 27A – Liin alustab Valgjärvel, liin sõidab marsruudil VALGJÄRVE – KROOTUSE – PÕLVA ja buss väljub Valgjärve peatusest 6:50
 • 27B – Liin ei läbi enam Aiaste ja Jusa peatuseid ja Valgjärve kool on nõudmisel, korrigeeriti kellaaegasid
 • 29 – Liin suleti, avati liinid 29A ja 29B
 • 29A – Liin sõidab samal marsruudil nagu varem liin 29, kuid ainult esmaspäevast reedeni
 • 29B – Liin alustab Savernast kell 8:20 ja sõidab marsruudil SAVERNA – KROOTUSE – PÕLVA ainult laupäeviti, Saverna kooli peatust enam ei teeninda, korrigeeriti kellaaegu
 • 34A – Liin ühendati liiniga 34B, liin sõidab marsruudil PÕLVA – PUSKARU – PÕLGASTE – KANEPI – PÕLGASTE – PUSKARU – PÕLVA
 • 34B – Liin suleti
 • 35A – Liin ühendati liiniga 35B, liin sõidab marsruudil PÕLVA – PUSKARU – PÕLGASTE – KANEPI – OTEPÄÄ- KANEPI – PÕLVA
 • 35B – Liin suleti
 • 36B – Liin suleti
 • 36C – Liin ühendati liiniga 36B.
 • 37A – Liin Põlgastest tagasi sõites Magarist otse Erastverre, liin sõidab marsruudil KANEPI -SOODOMA – PÕLGASTE – KANEPI
 • 42C – Liin muudeti 5 minutit hilisemaks, et oleks võimalik liinilt 20L ümber istuda
 • 43 – Liin ei teeninda enam Saia peatust, nõudepeatused on Mäe-Jakobi ja Ala-Jakobi, korrigeeriti kellaaegasid
 • 46 – Liin sõidab marsruudil PÕLVA – PUSKARU – PÕLGASTE – AARNA – PÕLVA
 • 49B – Liin kuni Karilatsini, sõidab marsruudil KROOTUSE – KARASKI PÕIK – IHAMARU – KARILATSI
 • 49C – Liin kuni Karilatsini, sõidab marsruudil KROOTUSE – KARASKI PÕIK – IHAMARU – KARILATSI
 • 49D – Liin kuni Engeni, sõidab marsruudil KROOTUSE – VESKI – PRANGLI – ENGE
 • 49E – Liin kuni Engeni, sõidab marsruudil KROOTUSE – VESKI – PRANGLI – ENGE
 • 60F – Põlvast Kiidjärve pargini, sõidab marsruudil PÕLVA – TAEVASKOJA – MAARJA – KIIDJÄRVE PARK
 • 62C – Liin on suletud
 • 66B – Liin sõidab läbi Põlva linna Perile, läbides Soesaare, Lutsu, Partsi mõisa ja Tromsi tee peatusi. Buss sõidab marsruudil PÕLVA – PERI – KOOLMAJÄRVE – LEEVI
 • 68C – Liin lõikudel RASINA PARK (12:44) – ARUJÄRVE – SAVIMÄE – PETERSELLI ja LAANE KÜLA – RAE – LÜÜSI on nõudmisel
 • 70A – Liin alustab Järveotsalt (7:35) ja sõidab marsruudil JÄRVEOTSA – KAHKVA – MIKITAMÄE – LAOSSINA – MIKITAMÄE, nõudepeatused on Tibu ja Ristimetsa, korrigeeriti kellaaegasid
 • 73 – Liin alustab Annukalt (7:20), sõidab marsruudil ANNUKA – LOOTVINA – VASTSE-KUUSTE – AHJA, korrigeeriti kellaaegasid
 • 81 – Liin alustab Mikitamäelt (5:50), sõidab marsruudil MIKITAMÄE – ILUMETSA – KAHKVA – RÄPINA, korrigeeritud kellaaegasid
 • 82D – Liin suleti
 • 82E – Liin suleti
 • 83B – Liin sõidab kuni Matsurini, marsruudil VÕRU – ORAVA – KOIDULA – (MATSURI)
 • 84A – Liinil on nõudepeatus Ilumetsa kraater, korrigeeriti kellaaegasid
 • 84B – Liin suleti
 • 85 – Liin alustab Saetammest (7:20), sõidab marsruudil SAETAMME – LEPASSAARE – ORAVA KOOL, muudeti kellaaegasid
 • 88A – Liin alustab Matsurist, buss sõidab marsruudil MATSURI – KOIDULA – ORAVA – VÄRSKA
 • 174 – Liini nihutati 10 minutit varasemaks, et oleks võimalik ümber istuda 16:15 Võru Tartu bussile
 • 185B – Liini nihutati 10 minutit varasemaks, et oleks võimalik ümber istuda 12:15 Võru Tartu bussile

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.