Karilatsi – Heisri (tee nr 18118) km 3,56 – 8,936 teetruubi vahetus 06.08.2021

Seoses truubi paigaldusega teel nr 18118, suunatakse liiklus ümber. Liin 30C on suunatud teedele 18165 ja 89.

Liinidel 30C ja 31D jääb teenindamata Häätaru peatus.

Kõrista peatuse ajutine bussipeatus asub teede nr 18118 ja 18138 ristmikul.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.