Aita kujundada Võru valla bussiootekodasid

Võru valla bussiootekodade kavandite ideekonkurss

 

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus kuulutab välja Võru maakonna, Võru valla bussiootekodade kavandite ideekonkurssi. Konkursi eesmärgiks on leida Võru maakonnas, Võru vallas paiknevatele erinevat tüüpi bussiootekodadele sobivaim kavand, mida on võimalik presenteerida kõigis erinevat tüüpi bussiootekodades. Mõned näited Võru vallas asuvatest bussiootekodadest:

Bussiootekojad – OneDrive (live.com)

Bussiootekodade kujunduses on soovitatav kasutada Võru maakonna ja Võru valla sümboolikat ning murdekeelt, et bussiootekojad eristuksid selgelt teiste piirkondade ootekodadest. Bussiootekodades kujundatakse ainult sisesein(ad). Kujundus ei tohi ulatuda sõidusuunas asetsevale klaasseinale (kui see on olemas). Bussiootekodade kujundus teostatakse kleebisega, mille lõuendiks kasutatakse plastikust alusplaati ja mille mõõtudeks on minimaalselt 100 cm X 60 cm. Töö resolutsiooni peab olema võimalik muuta sõltuvalt võimalikust lõuendi tüübist ning selle sobivusest bussiootekoja seina külge paigaldamisel.

Konkursitöö materjal peab olema esitatud digitaalselt  *.pdf-formaadis ja/või muus digitaalselt töödeldavas formaadis. Jooniste kvaliteet peab võimaldama korraldajal demonstreerida esitatud töid. Seletuskiri tuleb esitada jooniste lisana digitaalselt.

Konkursist võivad osa võtta kõik soovijad, nii üksikisikud, ettevõtted kui ka autorite kollektiivid. Osaleja võib esitada ühe või mitu kujunduskavandit. Võidutööde kavandi omandiõigused lähevad üle Kagu ÜTK-le.

Konkurss kestab perioodil 01.11-11.12.2022 kell 12. Konkurssi kohta küsimusi saab esitada Kagu Ühistranspordikeskusele kuni 28.11.2022. Konkurssi esikolmiku töödele on välja pandud auhinnad (500 eur, 750 eur, 1000 eur).

Töö tuua kohale tööpäevadel kell 9 -16.00 või saata posti või kulleri teel nimetatud ajaks aadressile: MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, Kesk 20, Põlva, postiindeks 63308 või edastada e-posti teel: info@ytk.ee

 

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.