Ühistranspordi kasutamise kord Põlva- ja Võrumaa avalikel liinidel.

Haigestumiste tase on taaskord tõusuteel, mistõttu kehtestatakse bussijuhtide tervise kaitseks eriolukorra aegne ühistranspordi kasutamise kord.

Palume kõigil sõitjatel, kes tunnevad end pisutki haiglasena, mitte kasutada ühistransporti, et hoida ära võimaliku nakkuse levik kaassõitjatele ja bussijuhile. Kuna viiruse levik meie riigis on taas hoogu kogumas, palume sõitjatel teha ühistranspordiga üksnes hädavajalikke sõite ning võimalusel olla kodus ja hoida oma tervist.

Võru linna- ja lähiümbruse bussidel tehakse sisenemiskorras muudatus ning sisenemine ja väljumine toimub bussi keskmise ukse kaudu. Bussijuhi ala nendes bussides on lindiga piiratud ning sinna sisenemine on keelatud. Valideerimist nendes bussides ajutiselt ei toimu.

Maakonnabussides on bussijuhil õigus piirata lindiga esimene istmerida ning sõitjate kasutuses on istmed alates teisest istmereast. Valideerimisel on bussijuhil õigus valideerida sõitjaid ise, vähendamaks juhi ja sõitja vahelist suhtlust. Järgige sellekohaseid bussijuhi suuniseid.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.