Sotsiaaltransporditeenuse osutaja ja IT- lahenduse leidmine

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus on välja kuulutanud hanke: “Sotsiaaltransporditeenuse osutamine Põlva ja Võru maakonnas

Riigihange eesmärgiks on leida Põlva- ja Võrumaa omavalitsuste territooriumil elavatele erivajadustega inimestele sotsiaaltransporditeenus teostav ettevõte. Teenust osutatakse erivajadusetega isikutele, kellel esineb takistus isikliku- või ühissõiduki kasutamisel ja kes on kohaliku omavalitsuse otsuse alusel suunatud sotsiaaltransporditeenusele, võimaldamaks neil kasutada vajadustele vastavat transpordivahendit raviasutusse, tööle või õppeasutusse sõitmiseks ja muudeks avalike teenuste kasutamiseks.

 

 


MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus ühishankijana osaleb hankes: “Sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks vajaliku IT-lahenduse kasutuselevõtmine

Hankelepingu esemeks on Pakkuja olemasoleva, kasutusel oleva transpordialase IT-lahenduse kohandamine Pärnu, Võru, Põlva ja Tartu maakonna sotsiaaltranspordi korraldamise vajadustele (sh sotsiaal- ja ühistranspordi integreerimiseks) vastavaks, Pakkuja poolt kohandatud IT-lahenduse kasutusõigus kaheks aastaks, kassaseadmete ostmine ja/või rentimine sotsiaaltranspordi sõidukitesse ning kassaseadmetes toimivate kontaktivabade sõidukaartide ostmine.

 

 


Katseprojektis osalevate partnerite kulud kaetakse 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest ja 15% ulatuses projektis osalevate kohalike omavalitsuste vahenditest.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.