Sotsiaaltranspordi teenuse osutaja leidmine aastateks 2022-2026

Kagu Ühistranspordikeskus on avalikustanud riigihanke (viitenumber: 250051) Sotsiaaltransporditeenuse osutaja leidmiseks Põlva- ja Võrumaa elanikele.

* Riigihanke raames otsitakse vedajat 48 kuu (4 aasta) pikkuseks perioodiks, eeldatava algusajaga 15.09.2022.
* Hangitava teenuse eeldatav maht on 30 000 km kuus.
* Vedajale makstavat teenuskilomeetri maksumust muudetakse kord aastas võttes aluseks tarbijahinnaindeksi muutust.
* Hankelepingu täitmiseks peab vedajal kasutada olema vähemalt 6 (kuus) sõidukit.
* Hankes saab osaleda ettevõte, kes omab tasulise sõitjateveo teostamise tegevusluba või taksoveoluba.

Riigihankega on võimalik tutvuda RIIGIHANGETE REGISTRIS

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.06.2022

Kagu Ühistranspordikeskus korraldab hanget tutvustava teabepäeva 18.05.2022 Põlvas, Kesk 20, II korruse saalis kell 11:00.
Ootame eelnevalt huvitatud osapoolte täpsustavaid küsimusi ning tähelepanekuid: info@ytk.ee

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.