Riigitee nr 69 (km 22,07-22,9) tee sulgemisest tulenevad häiringud ühistranspordis 21.04.2022 – 27.05.2022

Riigitee nr 69 Võru – Kuigatsi – Tõrva km 22,07-22,9 on ajutiselt suletud, Vaabina – Sarapuu lõigu rekonstrueerimiseks.

Sulgemise tõttu ei läbi liinid 122B, 132, 150A, 150B, 162 ja 182 tavapäraseid Uue-Antsla peatuseid vaid ajutisi peatuseid. Ajutised Uue-Antsla peatused asuvad teede nr 69 ja 25124 ristmikust Sangaste suunas.

Ümbersõidust tingituna võib ette tulla hilinemisi.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.