Riigitee nr 69 (km 22,07-22,9 ja 27,1-27,3) tee sulgemisest tulenevad häiringud ühistranspordis 28.05.2022 – 03.06.2022

Riigitee nr 69 Võru – Kuigatsi – Tõrva km 22,07-22,9 on ajutiselt suletud, Vaabina – Sarapuu lõigu rekonstrueerimiseks.

Sulgemine pikeneb kuni 03.06.2022, seetõttu ei läbi liinid 122B, 132, 150A, 150B, 162 ja 182 tavapäraseid Uue-Antsla peatuseid 28.06.2022 ja 29.06.2022 vaid ajutisi peatuseid. Ajutised Uue-Antsla peatused asuvad teede nr 69 ja 25124 ristmikust Sangaste suunas.

Alates 30.05.2022 on lisaks suletud riigitee nr 69 km  27,1-27,3 truubi paigaldamiseks. Seetõttu läbivad liinid 122B, 132, 182 tavapärast Uue-Antsla peatust (suunaga Võrust Kuldresse) ehk tavapärasest teisel pool teed olevat peatust. Liinid 150A, 150B ja 162 väljuvad tavapärasest Uue-Antsla peatusest (suunaga Kuldrest Võrru) ehk tavapärasest teisel pool teed olevast peatusest.

Ümbersõidust tingituna võib ette tulla hilinemisi.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.