Õppeaasta algus

Kooliaasta on peagi algamas ning see toob maakonnaliinidesse ka täiendavalt reisijaid. Kuigi enamus on meie liine kasutanud ka varem, on ka neid kes kasutavad neid esmakordselt.

Esmakordne sõitja ei pruugi teada ühistranspordi kasutamise reegleid.  Paljud endised kasutajad võivad olla kaotanud endi ühiskaardi ning uutel puudub see sootuks.

Kõik Kagu Ühistranspordikeskuse poolt korraldatavad avalikud liinid reisijate jaoks tasuta.

Kagu Ühistranspordikeskus korraldab Põlva- ja Võrumaa maakonnaliine, millede sõiduplaanid on leitavad portaalis http://www.peatus.ee/#region valides vastavalt kas Põlvamaa või Võrumaa alamjaotuse või meie kodulehelt https://kagu.ytk.ee/soiduplaanid/otsingumootor/

  • Sõiduõiguse annab sõidukaardi omamine, millega toimub sõidu KOHUSTUSLIK valideerimine.
  • Sõidu valideerimata jätmine võrdub piletita sõiduga, mis on karistatav kuni 10 trahviühikuga.
  • Sõidukaardi saab soetada bussist ning see maksab 2 €.
  • Sõidukaardi soetamine on ühekordne väljaminek.
  • Isikud kellel on hetkel olemas sõidukaardid, ei pea uut kaarti soetama.

Sõidu valideerimiseks sobivad kõik Eesti kasutusel olevad ühiskaardid:

       

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.