Muudatused Võru linnalähiliinidel alates 14.09.2020

Meenutame, et alates 1. juulist sõidavad Võru linnas ja lähipiirkonnas uute graafikute ja liininumbritega bussid. Linlaste soove, bussipeatuste vahelist kaugust ja kogu lähiliinivõrgu reformi arvestades on rajatud uued bussipeatused Vilja ja Luha tänaval.
Muudatus mõjutab mõistagi ka olemasolevaid bussiliinide sõidugraafikud.
Luhasoo nime kandvad peatused on rajatud bussitaskuna mõlemas suunas Luha tänava ääres. Vilja tänava rekonstrueerimistööde käigus ehitati täiesti uus peatus tänava otsa Räpina mnt ristmiku lähistele.
Sellega seoses kaob kasutuselt olemasolev Autobaasi bussipeatus Pikal tänaval (sõidusuunaga Vilja tänavale), kuid peatuse nimi ei muutu. Uued peatused on varustatud pinkide ja prügikastidega.
Kõik rekonstrueeritud ja uued peatused kajastuvad busside sõiduplaanides ja võetakse kasutusele alates 14. septembrist.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.