Muudatused Põlva- ja Võrumaa sõiduplaanides alates 01. septembrist 2020

• liin 59 Räpina – Linte – Naha – Kõnnu – Räpina suletakse sõitjate vähesuse tõttu;
• liin 60A Lina – Põlva – Taevaskoja – Maarja – Tartu, sõiduplaani lisatakse Tartusse saabumisel peatus väljumiseks RIIA RING;
• liin 65 Saverna – Kanepi – Maaritsa – Otepää – Saverna – Kanepi, Krootuse sissesõitu teenindatakse regulaarselt (seni nõudmisel) ning muutub peatuste teenindamise järjekord, sõiduplaani lisanduvad peatused PIIGASTE PÕIK, LUKA, VESKI;
• liin 72A Värska – Räpina – Ahja – Tartu, liini kiirendatakse ning muutuvad peatustest väljumise ajad;
• liin 72B – Tartu – Ahja – Räpina – Värska – Koidula, liini kiirendatakse ning muutuvad peatustest väljumise ajad;
• liin 72C – Koidula – Värska – Räpina – Ahja – Tartu, liini kiirendatakse ning muutuvad peatustest väljumise ajad;
• liin 72D – Tartu – Ahja – Räpina – Värska, liini kiirendatakse ning muutuvad peatustest väljumise ajad;
• liin 75 jagatakse liinideks 75A ja 75B. Liin 75A Põlva – Ahja – Lootvina – Vastse-Kuuste – Ahja – Põlva, sõidab EKR (v.a pühad);
• liin 75B Põlva – Ahja – Põlva, sõidab TNLP ja pühad, ei teeninda Lootvina – Vastse-Kuuste liinilõiku;
• liin 77C – Kauksi kool – Lillemäe – Mooste – Mehitse, ei teeninda enam KAARU peatust;
• liin 78A – Nooritsmetsa – Mooste – Kauksi – Põlva, ei teeninda enam KAARU peatust;
• liin 78B – Põlva – Kauksi – Mooste – Rasina – Mehitse, ei teeninda enam KAARU peatust;
• liin 88C Mikitamäe – Ilumetsa – Värska – Saatse suletakse sõitjate vähesuse tõttu;

• Võrust Räpina maantee suunas väljuvatele liinidele lisatakse MUSTJÄRVE uus peatus, s.o liinid 110B, 111, 112A, 113A, 117, 118A, 118B, 151A, 152A, 153A, 154, 155B, 159, 160, 161B;
• liin 139 Võru – Vastseliina – Luhamaa – Misso – Haanja – Võru ei teeninda sõitjate vähesuse tõttu edaspidi KUKLASE ja MURATI peatuseid, peatuste ajad Võru – Misso suunal muutuvad 10 minutit hilisemaks;
• liin 156 – Räpina – Mikitamäe – Ilumetsa – Värska – Räpina, lisatud kohtumine Tartu-Koidula reisirongiga ümberistumise võimaldamiseks ning liinilõik Värskani.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.