Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides a. 01.05.2021

  • 20 – Muudetud üksikute väljumiste aegu, eesmärgiga tagada ümberistumisvõimalused rongilt bussile ja vastupidi.
  • 26A – Muudatusena liideti liinile 26A liin 26D ehk muudeti ringliiniks Põlva bussijaam – Võru bussijaam – Põlva bussijaam
  • 40A – Liinide 40A ja 40B sõidumarsruudid ühtlustati ning peatusi SILLAOTSA ja KURVITSA teenindatakse nõudmisel. Kanepi peatusest väljub liin kell 7:05 ja 16:20
  • 52 – Muudeti liini väljumist varasemaks, liin väljub Võru bussijaamast kell 17:55
  • 62C – Muudeti liini väljumine hilisemaks, liin väljub Räpina bussijaamast kell 8:10
  • 69A ja 69B – Liinide 69A ja 69B väljumist lükati 10 minutit hilisemaks, et vältida bussi ülerahvastumist linnasiseselt. Liinid väljuvad Põlva bussijaamast kell 13:10
  • 87A – Muudatusena liideti liinile 87A liin 87B ehk muudeti ringliiniks Värska – Perdaku – Värska
  • 87C – Muudatusena liideti liinile 87C liin 87D ehk muudeti ringliiniks Värska – Perdaku – Värska

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.