Kagu Ühistranspordikeskus alustab sotsiaaltransporditeenuse osutamist

 

Euroopa Sotsiaalfond avalikustas meetme: “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekande- ja tugiteenused” Antud meetme eesmärk on selgitada välja kõige mõistlikum mudel mille alusel sotsiaaltransporditeenust edaspidi kohalike omavalitsuste koostöös osutatakse.

Antud pilootprojektiga liitusid lisaks Kagu Ühistranspordikeskusele ka Pärnumaa Ühistranspordikeskus, Saaremaa Vallavalitsus ning Tartumaa Ühistranspordikeskus.

Sotsiaalministeerium ja MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus allkirjastasid koostöölepingu inimeste vajadustele vastava sotsiaaltransporditeenuse uue korraldusmudeli katsetamiseks möödunud aastal.

Koostöös Põlva- ja Võrumaa kohalike omavalitsustega ning Sotsiaalministeeriumiga osutab MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus vähemalt järgneval kahel aastal sotsiaaltransporditeenust kohalike omavalitsuste poolt teenusele suunatud inimestele.

Teenusele suunamise eelduseks on kohaliku omavalitsuse poolne inimeste vajaduste hindamine.

Kui inimese abivajadus on hinnatud ja teda on teenusele suunatud siis saab klient ka edaspidi ise tellimusi esitada, kas e-posti aadressil tellimus@ytk.ee või tel. 5855 2755

Katseprojektis osalevate partnerite kulud kaetakse 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Teenust hakkab esialgu osutama kokku 5 vastavalt kohandatud sõidukit, millest neli on võimelised vedama muuhulgas ka ratastoolis kliente. Üks sõiduk on kohandatud lamava reisija vedamiseks ehk on loodud tingimused raamiga transpordi osutamiseks. Sõidukid on  vastavalt kliendi vajadustele varustatud ka abivahenditega. Olgu nendeks kas kargud/ratastool või trepitõstuk.

Osutatava teenuse hulka kuulub ka kliendi saatmise teenus: kliendi aitamine mistahes liikumisvõimest liikumisel kodust, haiglaruumist vm avaliku teenuse hoonesisesest ruumist mistahes korruselt sõidukini või vastupidi.

Sõltuvalt kliendi vajadustest on teenuse korraldajal õigus võimalusel sõite liidestada kas omavahel või siduda avaliku liiniveo poolt osutatava teenusega.

Teenuse korraldamiseks, tellimuste edastamiseks, autojuhtide töö korraldamiseks ning arvelduse võimaldamiseks hankisid kolm pilootprojektis osalejat (Kagu Ühistranspordikeskus, Pärnumaa Ühistranspordikeskus ning Tartumaa Ühistranspordikeskus) ühiselt vajaliku IT-lahenduse. Vajaliku arenduse teostajaks osutus riigihanke võitja ettevõte Ridango AS.

Vajalik IT lahendus peab ajakava kohaselt olema esimese etapina kasutusvalmis paralleelselt teenuse osutamise alustamisega. Hangitav IT lahendus võimaldab enda sotsiaaltranspordi sõite registreerida ning ka sõitude eest tasuda ÜHISKAARDIGA. Ühiskaart on kasutusel täna ühissõidukites üle Eesti. Olenemata kujundusest on ühiskaardid ristkasutatavad. Ühiskaardi isikustamisel on sinna võimalik laadida raha ning tasuda ka piletite eest sõidukites, kus see on nõutud. Isikustatud ühiskaardi kaotamisel on võimalik uue kaardi muretsemisel sinna jäänud vahendid ka sujuvalt üle kanda.

Kliendi poolt tasutav sisenemistasu on sõiduks Kagu ÜTK teeninduspiirkonnas (Põlva- ja Võrumaa) 3 eurot; Kagu ÜTK teeninduspiirkonna naabermaakondades (Valga- ja Tartumaa) 8 eurot ja mujal Eesti Vabariigis 20 eurot. Sisenemistasu makstakse ühekordselt sõidu tellimuse kohaselt (sisaldab edasi- tagasi sõitu ühe tellimuse raames samal kuupäeval).

Eeldatava teenuse osutamise maht ühes kuus on ca. 14 000 km

Teenust hakkab osutama riigihanke käigus võitjaks osutunud, seni reisijate tellimusvedusid ning liinivedusid osutanud ettevõte, ABuss OÜ.

MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus hakkab sotsiaaltransporditeenust osutama alates 14.09.2020

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.