Bussiliikluse korraldus eriolukorra ajal Põlva- ja Võrumaal

Kagu Ühistranspordikeskus annab teada, et hetkel on veel kõik Põlva- ja Võrumaa bussid käigus vastavalt sõidugraafikutele. Ka need liinid, mille käigusolekupäevadeks on märgitud „koolipäevad“, on praeguse seisuga esmaspäevast alates käigus. Erandiks on Võrumaa liin 48A Võru – Kütiorg – Vastseliina – Võru, mida teenindatakse koolivaheajagraafikuga ning liin 48C Vastseliina – Loosi – Tüütsmäe – Vastseliina, mis ei ole ajutiselt käigus.

Palume kõigil sõitjatel, kes tunnevad end pisutki haiglasena, mitte kasutada ühistransporti, et hoida ära võimaliku nakkuse levik kaassõitjatele ja bussijuhile. Kuna viiruse levik meie riigis on väga kiire, palume sõitjatel teha ühistranspordiga üksnes hädavajalikke sõite ning võimalusel olla kodus ja hoida oma tervist.

Võru linna- ja lähiümbruse bussidel tehakse sisenemiskorras muudatus ning sisenemine ja väljumine toimub bussi keskmise ukse kaudu. Bussijuhi ala nendes bussides on lindiga piiratud ning sinna sisenemine on keelatud. Valideerimist nendes bussides ajutiselt ei toimu. Bussides on vastavad informatiivsed sildid.

Maakonnabussides on bussijuhil õigus piirata lindiga esimene istmerida ning sõitjate kasutuses on istmed alates teisest istmereast. Valideerimisel on bussijuhil õigus valideerida sõitjaid ise, vähendamaks juhi ja sõitja vahelist suhtlust. Järgige sellekohaseid bussijuhi suuniseid.

Kuigi hetkel on kõik liinid töös, on lähiajal võimalik väljumiste vähendamine. Kagu Ühistranspordikeskus avaldab sellekohase informatsiooni oma kodulehel ning sõiduplaanikeskkonnas www.peatus.ee vastavate liinide märkuste real jooksvalt. Palume jälgida informatsiooni. Infot saab küsida ka AS Hansa Bussiliinid Võrumaa osakonna infotelefonilt 52 60065 ja Põlvamaa liinide osas AS GoBus´i infotelefonilt 6404000.

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.