Muudatused Võrumaa liinide sõiduplaanides alates 01.09.2018

Alates 01.09.2018 muutuvad osade Võrumaa liinide liininumbrid. Muudatuse eesmärgiks on liinide info arusaadavam esitamine sõitjatele sõiduplaaniportaalis www.peatus.ee ning Põlva- ja Võrumaa ühtse liininumeratsiooni loomine. Muutuvad järgmiste liinide liininumbrid:

 

 • Liin 110A (vana nr 12) Võru – Väimela – Tsolgo – Kääpa – Võru
 • Liin 110B (vana nr 10) Võru – Punsaku – Tsolgo – Kääpa – Võru
 • Liin 111 (vana nr 12) Võru – Kääpa – Punsaku – Tsolgo – Väimela – Võru
 • Liin 112A (vana nr 40) Võru – Tsolgo – Joosu – Põlva
 • Liin 112B (vana nr 40) Põlva – Joosu – Tsolgo – Võru
 • Liin 113A (vana nr 40) Võru – Tsolgo – Kommeri – Põlva
 • Liin 113B (vana nr 40) Põlva – Kommeri – Tsolgo – Võru
 • Liin 114 (vana nr 272) Võru – Vastseliina – Obinitsa – Värska – Võru
 • Liin 115A (vana nr 272) Obinitsa – Vastseliina – Võru
 • Liin 115B (vana nr 272) Võru – Vastseliina – Obinitsa
 • Liin 116 (vana nr 272) Obinitsa – Vastseliina – Võru
 • Liin 117 (vana nr 254) Võru – Lasva – Obinitsa – Meremäe – Vastseliina – Võru
 • Liin 122A (vana nr 277) Võru – Rõuge – Krabi – Antsla – Navi – Võru
 • Liin 122B (vana nr 277) Võru – Rõuge – Krabi – Antsla – Navi – Võru

 

Kõigil nimetatud liinidel on korrigeeritud peatuste läbimisaegasid. Liinil 114 on avatud uus liinilõik Vastseliina – Värska – Vastseliina.

Sõiduplaanid

Peatus
m.peatus.ee

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.