Muudatused sõiduplaanides alates 01.08.2019

Muudatused Põlvamaa liinidel

Liin 12 Põlva – Kiidjärve – Lootvina – Karilatsi – Põlva suletakse sõitjate vähesuse tõttu. Osaliselt asendab liini edaspidi liin 75.

Liin 17B Põlva – Karilatsi – Vastse-Kuuste – Lootvina – Põlva. Lisatud Liiva peatus. Liival võimalus ümber istuda Tartu-Liiva liinilt 316 (Tartust 16:00, Liival 16:35), et jätkata sõitu Põlva suunas.

Liin 20G Põlva – Aarna – Kiuma – Tännassilma – Põlva suletakse sõitjate vähesuse tõttu.

Liin 41 Kanepi – Kaagvere – Kooraste – Kurvitsa – Kanepi suletakse praegusel kujul ning asendatakse liinidega 41A ja 41B.

Liin 41A Põlva – Kanepi – Karste – Otepää avatakse uue liinina.

Liin 41B Otepää – Kanepi – Saverna – Põlva avatakse uue liinina.

Liinil 55A Põlva – Meemaste – Väimela – Võru muudetakse käigusoleku päevi (käigus E-L, seni iga päev; pühapäeviti hakkab teenindama liin 55C).

Liinil 55B Võru – Väimela – Meemaste – Põlva lisatakse sõiduplaani uusi peatusi (Toome, Linnuse, Teppo).

Liin 55C Põlva – Meemaste – Peri – Väimela – Võru teenindab pühapäeviti senise liini 55A asemel, erinevuseks on sissesõit Perile.

Liinil 56 Kanepi – Saverna – Krootuse – Põlva jääb ära neljapäevane sõidupäev, mil teenindab sama marsruuti liin 41B.

Liinil 57 Põlva – Puskaru – Kanepi jääb ära neljapäevane sõidupäev, mil teenindab sama marsruuti liin 41A.

Liinil 60A Lina – Põlva – Taevaskoja – Maarja – Tartu,. Jääb ära Taevaskoja noortelaagri peatuse teenindamine.

Liin 60C Põlva – Taevaskoja – Maarja – Taevaskoja – Põlva sõidab uuendatud sõiduplaani alusel. Ära jääb Taevaskoja noortelaagri peatuse teenindamine.

Liinil 62C Räpina – Orava – Veriora – Leevi – Peri – Põlva on muudetud liini marsruuti. Liinid 62C ja 66A on pühapäeviti ühendatud üheks liiniks ning ära on jäetud sõitjate poolt kasutust mitte leidnud liinilõik Pääsna teelt Rosmani, mille asemel sõidab Leevi – Peri liinilõiku.

Liin 63 Põlva – Taevaskoja – Kiidjärve raudteejaam suletakse sõitjate vähesuse tõttu, osaliselt asendab liini edaspidi liin 60C.

Liinil 66A Leevi – Koolmajärve – Peri – Meemaste – Põlva jääb ära pühapäevane sõidupäev, mil teenindab sama marsruuti liin 62C.

Liinil 66B Põlva – Meemaste – Peri – Koolmajärve – Leevi jääb ära pühapäevane sõidupäev. Perile on võimalik pühapäeva õhtul võimalik sõita liiniga 55C, Perilt Leevini jäävat liinilõiku pühapäeviti nõudluse puudumise tõttu enam ei teenindata.

Liinid 75 ja 76 on liidetud üheks liiniks liininumbriga 75. Põlva – Ahja – Lootvina – Vastse-Kuuste – Ahja – Põlva. Senise seisuaja asemel Ahjal teenindab igapäevaselt täiendavalt liinilõiku Ahja – Kosova – Lootvina – Vastse-Kuuste – Ahja.

 

Muudatused Võrumaa liinidel

Liin 16 Haigla – Kesklinn – Parksepa – Kesklinn – Haigla. Väljumine Kesklinnast 15:15, Parksepast 15:33, Haiglast 16:03 on käigus edaspidi ka koolivaheaegadel, aastaringselt E-R (v.a riigipühad).

Liin 173 Võru – Jaanimäe – Rõuge – Viitina – Haanja – Võru (endine liininr 18). Hakkab sõitma igal sõidupäeval sama marsruuti. Jaanimäe lõiku teenindatakse ainult ühel suunal, teenindatakse ringliinina.

Liin 174 Võru – Haanja – Rebäse – Rõuge – Utesoo – Võru (endine liininr 33). Hakkab sõitma igal sõidupäeval sama marsruuti. Uuendusena läbitakse Rebäse liinilõik ja Haanja iga päev. Nõudmisel teenindatakse Põrguhavva ja Muna peatuseid (pealetulekuks vajalik ettetellimine tel 5260065, väljumissoovi korral piisab juhi teavitamisest). Restu ja Jaanimäe peatusi nõudluse puudumise tõttu ei teenindata.

Liin 175 Võru – Rõuge – Haanja – Luutsniku – Haanja – Võru (endine liininr 13). Ära jääb seisuaeg Haanjas, seetõttu väljub Võrust senisest hiljem.

Liin 176 Võru – Utesoo – Rõuge – Jaanimäe – Võru (endine liininr 24). Muutub ringliiniks, sõidab Võru – Rõuge ja Rõuge – Võru suundadel eri teid, et teenindada suuremat hulka peatusi.

Liin 177 Võru – Nursi – Lauri – Rõuge – Võru (endine liininr 25). Muutuvad peatuste läbimisajad.

Liin 178A Võru – Haanja – Ruusmäe (endine liininr 31). Muutuvad peatuste läbimisajad.

Liin 178B Ruusmäe – Haanja – Võru (endine liininr 31). Muutuvad peatuste läbimisajad.

Liin 179 Võru – Haanja – Ruusmäe – Tsiistre – Plaani – Võru. NB! Vaalimäe – Ruusmäe – Käänu – Suurekõrtsi – Uuri – Tsiistre liinilõiku läbitakse ainult üks kord (seni edasi-tagasi), Võru suunas sõiduks vajalik sisenemine senisest erineval teepoolel, kuna buss sõidab Tsiistrest otse Plaanile kohalikke teid mööda.

Liin 180 Võru – Haanja – Kurgjärve – Rõuge – Kokõmäe – Võru. Ära jääb Utesoo lõigu läbimine, kuna see dubleeris liine 150A ja 150B ning Võru suunast liini 176. Selle asemel läbitakse Kurgjärve liinilõik, kus hommikused sõiduvõimalused seni puudusid.

Liin 181 Võru – Haanja – Kurgjärve – Rõuge – Utesoo – Võru. Muutuvad peatuste läbimisajad.

 

Sõiduplaanid

Peatus
m.peatus.ee

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.