Muudatused maakonnaliinide sõiduplaanides alates 01.11.2017

1A1B – teisipäevastel ja kolmapäevastel koolipäevadel perioodil 07.11.2017 kuni 11.04.2018 käigus olevad maakonnaliinid, millega on võimalik käia Räpinast Värskasse ujumas ja hiljem tagasi;

70A – sõiduplaani peatuste läbimisaegasid korrigeeritud eesmärgiga tagada ümberistumisvõimalus Tibu peatuses liinile 92A (liikumaks Värska suunal) ja koolilaste õigeaegne jõudmine Mikitamäe kooli peatusesse;

11A11B19586176 – sõiduplaanidesse lisatud Ahja valla poolt rajatud uus bussipeatus nimega Vahemäe;

60C – Väljumist nihutatud 10 min varasemaks, eesmärgiga võimaldada Maarja küla elanikel jõuda kella 17:00’ks Põlva ujulasse;

60D – sõiduplaanist välja arvatud Ujula peatus. Buss siseneb linna nüüdsest Mammaste kaudu;
63C – nihutatud 5 min varasemaks. (Logistiline vajadus võimaldamaks muudatust liinil 60C).

Sõiduplaanid

Peatus
m.peatus.ee

 

Tagasiside

Oleme tänulikud kui teavitate meid avalike liinide kasutamisel ilmnenud kitsaskohtadest. Koostöös tähelepanelike kasutajatega tagame võimalikult meeldiva teeninduskvaliteedi.